Polityka cookies

1.1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

1.2. Strona internetowa www.tabletka.uk wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania ze strony Apteki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

1.3. Strona internetowa www.tabletka.uk wykorzystuje następujące rodzaje plików:

  1. pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Apteki Internetowej i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z serwisu Apteki Internetowej;

  2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Aptece Internetowej;

  3. pliki statystyczne - umożliwiające Aptece Internetowej zebranie informacje na temat korzystania z jej zasobów;

  4. pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;

  5. pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego;

  6. pliki społecznościowe - pliki umożliwiające integrację konta Kupującego w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z serwisem Apteki Internetowej.

  7. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.tabletka.uk i jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

1.4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.tabletka.uk i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

1.5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.tabletka.uk.

1.6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Apteką partnerów oraz reklamodawców.

1.7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.tabletka.uk i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

2. Pozostałe postanowienia

2.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

2.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Apteki Internetowej obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.


Accept Site use cookies